Historie parníku

Historie parníku Vltava sahá až do třicátých let minulého století, kdy se Pražská paroplavební společnost rozhodla přistoupit k renovaci a modernizaci své flotily, která byla v předchozích čtyřiceti letech doplňována pouze nákupem starších lodí.


Parník Vltava


V roce 1937 byla tedy zahájena rozsáhlá obnova flotily, během níž byly mimo jiné opraveny velké kolesové parníky a dva salónní parníky. Zároveň bylo přistoupeno ke stavbě dvou velkých parníků, z nichž jeden je i dnešní Vyšehrad. Již během stavby těchto velkých plavidel se začalo uvažovat o stavbě menších lodí, které by byly uzpůsobeny přímo specifickým podmínkám vltavské trati. Tak byla zahájena stavba parníku Vltava, která se kvůli komplikacím ve válečné době protáhla až do srpna roku 1940. Hned po svém křtu, který byl významnou událostí a které se zúčastnila řada v té době význačných osobností, byl parník VLTAVA nasazen na zvláštní spěšnou linku na trase Praha-Štěchovice, která zastavovala jen v několika zastávkách a měla urychlit provoz na trase.

V roce 1960 proběhla na parníku poměrně rozsáhlá rekonstrukce, která měla za cíl udělat z něj menší salónní parník, což se nakonec podařilo jen z části. VLTAVA se v novém kabátě vrátila opět na linku z Prahy do Štěchovic, která byla mezitím prodloužena až na Slapy. V 70. letech byla na parníku provedena přestavba pohonu z pevných na kapalná paliva, což výrazně usnadnilo práci topičům. Ke konci 80. let byla řada parníků Pražské paroplavební společnosti pro nevhodný stav vyřazena z provozu. Parník Vltava byl jedním z posledních, které se udržely v provozu. V roce 1989 však byl po tragédii, která se odehrála na jeho palubě v důsledku nehody na parním kotli, také odstaven.

Po renovaci v roce 1991 sloužil parník jako restaurační loď a po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2007-2009, jejímž cílem bylo obnovení bývalého lesku parníku, je provozován jako luxusní výletní loď pro pravidelné plavby v Praze, které si dnes můžete vychutnat stejně jako naši předkové v dobách slavné éry vltavských parníků v minulém století.